Toivomme, että tutustut ennen maalausta tuoteselosteeseen, erityisesti seuraaviin seikkoihin:
 • käyttöalue
 • maalattavan pinnan esikäsittely
 • käsittelyolosuhteet
 • kuivumisaika
 • varastointi
Tilastot osoittavat, että 95% maalauksessa syntyvistä virheistä syntyvät huonon esivalmistelun, huonon pinnan suojakuksen ja väärien käsittelyolosuhteiden takia.

Tarvittaessa saatte lisätietoa oikeista maalausolosuhteista ja pinnan esikäsittelystä Teraskompanjonin maaliosaston ammahenkinlökunnalta.

Teidän turvallisuutenne takaamiseksi toivomme, että tutustutte käyttöturvallisuustiedotteisiin, etenkin seuriin tietoihin:
 • varoitusetiketin ohjeet/tiedot
 • ensiapuohjeet
 • paloturvallisuus
 • käsittely ja varastointi
 • ekologiset tiedot/jätteiden kierrätys
 • vaarat

Teraskompanjon toivottaa Teille turvallista ja onnistunutta maalausta!