Tootekirjeldused ja ohutuskaardid leiate vastava toote alt asetsevast tabelist.

Soovime, et tutvute enne värvima asumist kindlasti värvide TOOTEKIRJELDUSES oleva teabega, eriti mis puudutb järgmist infot:
 • kasutusvaldkond
 • pinna eeltöötlus
 • värvimistingimused
 • kuivamisaeg
 • ladustamine.

Statistika näitab, et 95% värvimisel tekkivatest vigadest on seotud halvast pinnaettevalmistusest ja ebaõigest pinna katmisest ja värvimistingimustest.

Õigete värvimistingimuste ja pinna eeltöötluse kohta saate vajadusel lisateavet Teraskompanjoni professionaalsetelt müügijuhtidelt värvimüügi osakonnast.
 
Teie ohutuse tagamiseks soovime, et tutvute värvide OHUTUSKAARTIDES oleva teabega, eriti mis puudutab järgmist infot:

 • ohtlikkus
 • esmaabi meetmed
 • tulekustutusmeetmed
 • käitlemine ja hoidmine
 • ökoloogiline teave
 • jäätmekäitlus
 • teave märgistusel


Teraskompanjon soovib teile turvalist ja ohutut värvimist!